מערכות מנותקות מרשת החשמל

OFF GRID SYSTEMS – מערכות מנותקות מרשת החשמל

מערכות סולאריות עצמאיות, הנקראות גם– "off grid" , מערכות אלו אינן מחוברות לחברת החשמל ומאפשרות ייצור חשמל עבור מי שאינם מחוברים לרשת החשמל הארצית עקב מיקומם או עקב סיבות אחרות. מערכות אלו מייצרות חשמל על ידי הפאנלים בשעות השמש תוך אגירת העודפים במצברים ובכך מאפשרת שימוש בחשמל לאורך כל שעות היממה והשנה – ביום ובלילה מערכות אלו מאפשרות הספקת חשמל יציב ואמין לצרכנים גדולים וקטנים כגון חוות בודדים, מתקנים מנותקים מרשת החשמל, תחנות שידור ,גדרות בטחון ואבטחה אשר לא ניתן לחברם לרשת החשמל עקב מיקומם המרוחק

חשיבות לאישור קונסטרוקציה ובחירת קונסטרוקציה מתאימה

קונסטרוקציה: על הקונסטרוקציה מותקנים הפאנלים הסולאריים, בונה קונסטרוקציות בתכנון פרטני ייחודי לכל לקוח בהתאם לצרכיו, כולל ליווי קונסטרוקטור במקרים נדרשים תכנון נכון ומדוייק של מערכת סולארית עצמאית הינו קריטי, הוא מאפשר שימוש נכון, אורך חיים וניצול מרבי של חלקי המערכת על מנת לבנות מערכת סולארית שתענה על צרכיי המשתמש יש לאפיין את המערכת הנדרשת ע"י הבנת הנתונים הבאים: צריכת חשמל ממוצעת ביום, גודל השטח הקיים להתקנת המערכת, כיוון וזווית שיפוע השטח/הגג, , מספר שעות שמש ביום, תקציב

פרויקט רמת גן “בית בגן"

פרויקט הוד השרון “הצריף"